ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 10 เมษายน 2562