ยินดีต้อนรับเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


  Username  
 
  Password  
 
 
  Remember me
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

         
  มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
วันที่ 18 เมษายน 2559
    โครงการสานสัมพันธ์และแสดง
ความยินดีระหว่างนายยกสภา
มหาวิทยาลัย
     
     
 
             
             
  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
แด่นายกสภามหาวิทยาลัย
    สวัสดีปีใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัย
     
     
 
             
             
  พิธีถวายปริญญา
พระครูสิทธิธรรมธารี
    ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับ
       
       
   
             
             
  พิธีรดน้ำขอพร
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
    พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
         
         
     
             
             
  ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
    พิธีถวายปริญญา
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ