นายกสภามหาวิทยาลัย


 
รายงานการประชุม
ประเภท ขนาด
ดาวน์โหลด
ปี พ.ศ. 2555      
ครั้งที่ 1/2555
763 KB
ครั้งที่ 2/2555
897 KB
ครั้งที่ 3/2555
889 KB
ครั้งที่ 4/2555
680 KB
ครั้งที่ 5/2555
667 KB
ครั้งที่ 6/2555
831 KB
ครั้งที่ 7/2555
558 KB
ครั้งที่ 8/2555
428 KB
ครั้งที่ 9/2555
682 KB
ครั้งที่ 10/2555
356 KB
ครั้งที่ 11/2555
370 KB
ครั้งที่ 12/2555
297 KB
ครั้งที่ 13/2555
165 KB
ครั้งที่ 14/2555
548 KB

ปี พ.ศ. 2554      
ครั้งที่ 1/2554
151 KB
ครั้งที่ 2/2554 139 KB
ครั้งที่ 3/2554 96 KB
ครั้งที่ 4/2554 168 KB
ครั้งที่ 5/2554 100 KB
ครั้งที่ 6/2554 179 KB
ครั้งที่ 7/2554 129 KB
ครั้งที่ 8/2554 135 KB
ครั้งที่ 9/2554 143 KB
ครั้งที่ 10/2554 897 KB
ครั้งที่ 11/2554 1,169 KB
ครั้งที่ 12/2554 818 KB
ครั้งที่ 13/2554 734 KB
ครั้งที่ 14/2554 598 KB
ครั้งที่ 15/2554 545 KB

ปี พ.ศ. 2553      
ครั้งที่ 1/2553 (วิสามัญ)
92 KB
ครั้งที่ 1/2553 167 KB
ครั้งที่ 2/2553 146 KB
ครั้งที่ 3/2553 143 KB
ครั้งที่ 4/2553 106 KB
ครั้งที่ 5/2553 158 KB
ครั้งที่ 6/2553 163 KB
ครั้งที่ 7/2553 173 KB
ครั้งที่ 8/2553 161 KB
ครั้งที่ 9/2553 205 KB
ครั้งที่ 10/2553 181 KB