วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์